ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 13/1/2018 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 14/1/2018 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 20/1/2018 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 21/1/2018 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 30/9/2017 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 1/10/2017 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 10/6/2017 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 11/6/2017 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 4 -2 -2017 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 5-2-2017 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 28 -5 -2016 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 29-5-2016  θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -15.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

Από 15.00 έως 19.00 θα ακολουθήσει ομιλία για την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 4 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.

Την Κυριακή 5 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -15.00 μμ

Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.

Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.   

Από 15.00 έως 19.00 θα ακολουθήσει ομιλία για την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ
Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016
θα γίνει ομιλία του κ.Γιώργου Κοντοκόλλια σχετικά με τα τεκτενώμενα στην Ελλάδα
Διάρκεια ομιλίας : 10.00 πμ -16.00 μμ
Είσοδος 5 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου της αίθουσας

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΜΙΝΕΡΒΑ ΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ Eγνατίας και Συγγρού
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 θα γίνει ομιλία του κ.Γιώργου Κοντοκόλλια σχετικά με τα τεκτενώμενα στην Ελλάδα
Διάρκεια ομιλίας : 11.00 πμ - 17.00 μμ
Είσοδος 5 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου της αίθουσας

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRYSTAL CITY, Αχιλλέως 4, Σταθμός μετρό, στάση Μεταξουργείο, πλατεία Καραϊσκάκη

Το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 09.30 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 30 Iανουαρλιου 2016 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 09.00 πμ -17.30 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο3 -10 -2015 θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 4-10-2015  θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 09.30 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προτεινόμενο για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.

Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -15.00 μμ

Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.

Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.   

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OSCAR ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Α βαθμού Ρέϊκι.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου θα γίνει σεμινάριο Β βαθμού και Γ βαθμού Ρέϊκι.
Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες : 10.00 πμ -18.00 μμ
Kόστος συμμετοχής : 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 ευρώ για τον Β βαθμό, 100 ευρώ για τον Γ βαθμό.
Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΝΕΡΒΑ (Στάση Αντιγονιδών) Εγνατίας και Συγγρού

Το Σάββατο 7 Μαρτίου θα γίνει σεμινάριο πρώτου βαθμού Ρέικι
Την Κυριακή 8 Μαρτίου θα γίνει σεμινάριο δευτέρου και τρίτου βαθμού
Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες από τις 10.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα
Κόστος συμμετοχής 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 για τον Β βαθμό και 100 για τον τρίτο βαθμό. Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟSCAR (Σταθμός Λαρίσης)
Αίθουσα Αθηνά

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα γίνει σεμινάριο πρώτου βαθμού Ρέικι
Την Κυριακή 1 Μαρτίου θα γίνει σεμινάριο δευτέρου και τρίτου βαθμού
Διάρκεια σεμιναρίου και για τις δύο ημέρες από τις 10.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα
Κόστος συμμετοχής 30 ευρώ για τον Α βαθμό, 50 για τον Β βαθμό και 100 για τον τρίτο βαθμό. Το κόστος είναι προαιρετικό για την κάλυψη των εξόδων της αίθουσας και για φιλανθρωπικό σκοπό.

 

Σαββατοκύριακο 18 και 19 Οκτωβρίου 2014
Στο ξενοδοχείο « Μινέρβα» Εγνατίας και Συγγρού 12 (Στάση Αντιγονιδών)
Α βαθμός, Σάββατο 18 /10 στις 10 πμ-18μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)
Β και Γ βαθμός Κυριακή 19/10 στις 10πμ-18μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα με τον κ. Γιώργο Κοντοκόλλια
Τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα της αίθουσας και φιλανθρωπικό σκοπό

Σαββατοκύριακο 11-12 Οκτωβρίου 2014
Στο ξενοδοχείο Oscar στο σταθμό Λαρίσης
Α βαθμός στις 11/10/2014 στις 10πμ - 18.30 μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)
Β και Γ βαθμός στις 12/10/2014 στις 10πμ -18.00μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα) .

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 26-27/ 4 / 2014
Σαββατοκύριακο 26-27 Απριλίου 2014
Στο ξενοδοχείο Oscar στο σταθμό Λαρίσης
Α βαθμός στις 26/4/2014 στις 9.30 πμ - 18.30 μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)
Β και Γ βαθμός στις 27/4/2014 από 9.30 πμ -15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα) με τον κ. Γιώργο. Κοντοκόλλια.
Την Κυριακή 27/4/14 θα ακολουθήσει Σεμινάριο με θέμα
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»
με την Αμαλία Ειρήνη (Μελίνα) Τζιμοπούλου.
Η διδασκαλία του Ερμή του Τρισμέγιστου καθώς και αρχές της αυτογνωσίας συνδυάζονται σε ένα σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής, για να κατανοήσουμε «το ποιοί είμαστε και γιατί». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της γνώσης που μας συνδέει με την γαλήνη μέσα μας και την δύναμη να δημιουργούμε την ζωή και την πραγματικότητά μας
Απευθύνεται και σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το ως άνω σεμινάριο καθώς θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες για την κατανόηση του εαυτού και της ζωής μας..
Διάρκεια του σεμιναρίου: 15μμ-20μμ
Προαιρετικό κόστος 25 ευρώ
Τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα της αίθουσας και φιλανθρωπικό σκοπό.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31/5/ /2014 και 1/6/2014
Σαββατοκύριακο 31 Μαϊου και !η Ιουνίου 2014
Στο ξενοδοχείο « Μινέρβα» Εγνατίας και Συγγρού 12 (Στάση Αντιγονιδών)
Α βαθμός στις 31 /5/ 2014 στις 10 πμ-19μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)
Β και Γ βαθμός την 1/6/ /2014 από 10πμ-15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα με τον κ. Γιώργο Κοντοκόλλια
Τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα της αίθουσας και φιλανθρωπικό σκοπό

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 25-26 / 1 / 2014

Σαββατοκύριακο 25-26 Ιανουαρίου 2014

Στο ξενοδοχείοOscarστο σταθμό Λαρίσης

Α βαθμός στις 25/1/2014 στις 10 πμ- 19μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)

Β και Γ βαθμός στις 26/1/2014 από 10 πμ-15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα) με τον κ. Γιώργο. Κοντοκόλλια.

Την Κυριακή 26/1/14 θα ακολουθήσει Σεμινάριο με θέμα

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»

με την Αμαλία Ειρήνη (Μελίνα) Τζιμοπούλου.

Η διδασκαλία του Ερμή του Τρισμέγιστου καθώς και αρχές της αυτογνωσίας συνδυάζονται σε ένα σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής, για να κατανοήσουμε

«το ποιοί είμαστε και γιατί». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της γνώσης που μας συνδέει με την γαλήνη μέσα μας και την δύναμη να δημιουργούμε την ζωή και την πραγματικότητά μας

Απευθύνεται και σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το ως άνω σεμινάριο καθώς θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες για την κατανόηση του εαυτού και της ζωής μας..

Διάρκεια του σεμιναρίου: 15μμ-20μμ

Προαιρετικό κόστος 25 ευρώ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-2/ 2/ /2014

Σαββατοκύριακο 1-2 Φεβρουαρίου 2014

Στο ξενοδοχείο « Μινέρβα» Εγνατίας και Συγγρού 12 (Στάση Αντιγονιδών)

Α βαθμός την 1 / 2 / 2014  στις 10 πμ-19μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)

Β και Γ βαθμός στις 2/ 2/ /2014 από 10πμ-15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα με τον κ. Γιώργο Κοντοκόλλια

Την Κυριακή 2 / 2 /14 θα ακολουθήσει Σεμινάριο με θέμα

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»

με την Αμαλία Ειρήνη (Μελίνα) Τζιμοπούλου.

Η διδασκαλία του Ερμή του Τρισμέγιστου καθώς και αρχές της αυτογνωσίας συνδυάζονται σε ένα σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής, για να κατανοήσουμε

«το ποιοί είμαστε και γιατί». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της γνώσης που μας συνδέει με την γαλήνη μέσα μας και την δύναμη να δημιουργούμε την ζωή και την πραγματικότητά μας.

Απευθύνεται και σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το ως άνω σεμινάριο καθώς θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες για την κατανόηση του εαυτού και της ζωής μας.

Διάρκεια του σεμιναρίου: 15μμ-20μμ

Προαιρετικό κόστος 25 ευρώ 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2013 θα δοθεί σεμινάριο reiki Α βαθμού στην Πάτρα
διάρκεια : 10 πμ- 17μμ
χώρος : αίθουσα εκδηλώσεων στην οδό Διομείας 30, Ζαρουχλέϊκα Πατρών
τηλέφωνο επικοινωνίας : 6976 60 63 46

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 28-29 /9/2013

Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου 2013

Στο ξενοδοχείο Oscar στο σταθμό Λαρίσης

Α βαθμός στις 28/9/2013 στις 10 πμ- 19μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)

Β και Γ βαθμός στις 29/7/2013 από 10 πμ-15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα) με τον κ. Γιώργο. Κοντοκόλλια.

Την Κυριακή 29/9/13 θα ακολουθήσει Σεμινάριο με θέμα

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»

με την Αμαλία Ειρήνη (Μελίνα) Τζιμοπούλου.

Η διδασκαλία του Ερμή του Τρισμέγιστου καθώς και αρχές της αυτογνωσίας συνδυάζονται σε ένα σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής, για να κατανοήσουμε

«το ποιοί είμαστε και γιατί». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της γνώσης που μας συνδέει με την γαλήνη μέσα μας και την δύναμη να δημιουργούμε την ζωή και την πραγματικότητά μας.

Διάρκεια του σεμιναρίου: 15μμ-20μμ

Προαιρετικό κόστος 25 ευρώ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΡΕΙΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5-6/10/2013/

Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου 2013

Στο ξενοδοχείο « Μινέρβα» Εγνατίας και Συγγρού 12 (Στάση Αντιγονιδών)

Α βαθμός στις 5/10/2013 στις 10 πμ-19μμ (προαιρετικό κόστος 30 ευρώ)

Β και Γ βαθμός στις 6/10/2013 από 10πμ-15μμ (προαιρετικό κόστος 50 και 100 ευρώ αντίστοιχα με τον κ. Γιώργο Κοντοκόλλια

Την Κυριακή 6/10/13 θα ακολουθήσει Σεμινάριο με θέμα

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»

με την Αμαλία Ειρήνη (Μελίνα) Τζιμοπούλου.

Η διδασκαλία του Ερμή του Τρισμέγιστου καθώς και αρχές της αυτογνωσίας συνδυάζονται σε ένα σεμινάριο θεωρίας και πρακτικής, για να κατανοήσουμε

«το ποιοί είμαστε και γιατί». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση της γνώσης που μας συνδέει με την γαλήνη μέσα μας και την δύναμη να δημιουργούμε την ζωή και την πραγματικότητά μας.

Διάρκεια του σεμιναρίου: 15μμ-20μμ

Προαιρετικό κόστος 25 ευρώ 

Joomla templates by Joomlashine