Το Reiki

To Reiki είναι Οικουμενική Ενέργεια που προέρχεται από το Όλον και επηρεάζει τα πάντα μέσα στο Όλον, που υπάρχει και κυριαρχεί παντού.

Είναι ένα είδος ενέργειας διαφορετικό από τα άλλα είδη, π.χ. ηλεκτρική, καύσιμες ύλες, πυρηνική κλπ.

 

ΤΣΑΚΡΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

7

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς

Δονεί το ενεργειακό κέντρο της κορυφής του κρανίου και τον αδένα επίφυσης. Η κακή λειτουργία του προκαλεί αϋπνία, έλλειψη δημιουργικότητας, ρυθμού ζωής, στενοκεφαλιά

6

Αγιασθήτω το όνομά Σου

Δονεί το ενεργειακό κέντρο της ψυχής στη θέση πίσω από το μετωπιαίο οστό και τον αδένα της υπόφυσης. Η κακή λειτουργία του προκαλεί πρόωρο γήρας του ενδοκρινικού συστήματος και των συγκινήσεων

5

Ελθέτω η Βασιλεία Σου

Δονεί το ενεργειακό κέντρο του θυρεοειδή. Η υπερλειτουργία του προκαλεί νευρικότητα, ευσυγκινησία, τρεμούλες και η υπολειτουργία προκαλεί πρήξιμο στα χέρια, στο λαιμό, τα μάτια, πάχος, δυσκοιλιότητα, κρύο

4

Γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης

Δονεί το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς. Η κακή λειτουργία του προκαλεί μειωμένη αντίσταση στην αρρώστια, κάκωση και γεράματα

3

Τον άρτον ημών τον επιοΰσιον δος ημίν σήμερον Δονεί το ενεργειακό κέντρο του ηλιακού πλέγματος και των οργάνων που βρίσκονται γύρω από τον αφαλό. Η κακή λειτουργία του προκαλεί διαβήτη και δυσπεψία.

2

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών

Δονεί το ενεργειακό κέντρο της περιοχής των γεννητικών οργάνων και επινεφρίδια. Η κακή λειτουργία του προκαλεί υποτονικότητα, ψυχρότητα, άγχος, επιθετικότητα.

1

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρΰσαι ημάς από του πονηρού

Δονεί το ενεργειακό κέντρο στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Η κακή λειτουργία του προκαλεί στειρότητα, ανικανότητα, έλλειψη ενεργητικότητας και ζωτικότητας.

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

EPSON016Ασκήσεις αναλυτικές

Δείτε όλο το άρθρο...

ΠΡΟΣΘΙΑ - ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑ

EPSON015Δείτε σε εικόνα, τα 7 τσάκρας και την πρόσθια και οπίσθια σχέση.

Δείτε όλο το άρθρο...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ

EPSON004Δείτε το ενεργειακό ομοίωμα, τα δονητικά επίπεδα ενέργειας, το φάσμα συνειδητότητας κ.α.

Δείτε όλο το άρθρο...

Joomla templates by Joomlashine