Το Reiki

To Reiki είναι Οικουμενική Ενέργεια που προέρχεται από το Όλον και επηρεάζει τα πάντα μέσα στο Όλον, που υπάρχει και κυριαρχεί παντού.

Είναι ένα είδος ενέργειας διαφορετικό από τα άλλα είδη, π.χ. ηλεκτρική, καύσιμες ύλες, πυρηνική κλπ.

 

ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕIAO Bunyon είπε: "Στην προσευχή, είναι καλύτερο να έχουμε μια καρδιά δίχως λόγια, παρά λόγια δίχως καρδιά!"

Ο Coleridgeείπε: "Αυτός που προσεύχεται καλύτερα είναι αυτός που αγαπά καλύτερα!"

Η αποτελεσματική προσευχή είναι αυτή δια της οποίας ταυτιζόμαστε με τις Αλήθειες του Θεού, καθιστάμενοι έτσι ένα σημείο εστιάσεως για την έκφραση της αγάπης, της αλήθειας, του κάλ­λους, της χαράς... της ζωής μας. Μ' άλλα λόγια, η προσευχή είναι η ενατένιση των αληθειών του Θεού από μια υψηλότερη οπτική γωνία.

Η Συμπαντική Ενέργεια δεν αναστέλλει τους νόμους της για κανέναν. Δεν έχει διόλου ευνοούμε­νους. Είναι απρόσωπη.

Η ειλικρινής προσευχή δέχεται την απάντηση της Συμπαντικής Ενέργειας στην σκέψη μας, στα πιστεύω μας. Μ' αυτή την έννοια, υπάρχουν τόσες μορφές προσευχής όσοι και άνθρωποι στον κόσμο. Ο Θεός είναι το Πνεύμα που εμψυχώνει, πανταχού παρών, δίχως μορφή, δίχως πρόσω­πο και διαρκώς προσιτός σε όλους τους ανθρώπους.

Για να προσεύχεσθε έγκυρα, είναι ουσιώδες το να βρίσκεστε σε ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι Ζωή και Μοναδικό Πνεύμα, αδιαίρετος, ένα από τα μέρη Του δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό προς κάποιο άλλο. Ας συνειδητοποιήσουμε την ένωσή μας με την Συμπαντική Ενέργεια. Οταν είμαστε σε ειρήνη μ' ολόκληρο τον κόσμο, η Συμπαντική Ενέρ­γεια κυλά μέσα από εμάς.

Ο μαγνητισμός είναι απλώς μια απορροή της Συμπαντικής Ενέργειας, είναι η αγάπη, η ισχύς και η ζωτικότητα ενός ανθρώπου που ακτινοβολεί προς όλους αυτούς που τον περιβάλλουν. Το ά­τομο μεταμορφώθηκε από μόνο του και εκπέμπει συνεχώς από τον εαυτό του ένα ρεύμα αγά­πης που είναι μια ευλογία για όλους αυτούς που το προσεγγίζουν.

Πολλοί άνθρωποι κουβαλάνε ζυγούς πόνου, θλίψης, πικρίας, μνησικακίας και εχθρότητας, που τους αφαιρούν την ζωτική ενέργεια και δημιουργούν βραχυκυκλώματα στη ζωή τους. Η Συμπα­ντική Ενέργεια μέσα τους σκορπίζεται, σπαταλιέται.

Να μην επιβαρύνεστε, λοιπόν, με φορτία υπερβολικού πόνου, μνησικακίας, καταδίκης του εαυ­τού σας, εχθρότητας. Όλα αυτά είναι διανοητικά δηλητήρια που εξασθενίζουν τον οργανισμό. Ας μάθουμε να απελευθερωνόμαστε, ανοίγοντας το πνεύμα μας και την καρδιά μας προς την πλημ­μυρίδα της Συμπαντικής Ενέργειας, στην Θεία Αγάπη της που διαλύει κάθε τι που δεν μοιάζει προς αυτήν.

Η Συμπαντική Ενέργεια δρα εποικοδομητικά, αρμονικά, ρυθμικά και χαρμόσυνα. Όταν πηγαίνου­με ενάντια στην αρχή της αρμονίας και της αγάπης, όταν σκεφτόμαστε και δρούμε ενάντια στην προοδευτική τάση της Ζωής, υποφέρουμε, αλλά η ποινή μας μάς επιβάλλεται από τον ίδιο μας τον εαυτό.

ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

EPSON016Ασκήσεις αναλυτικές

Δείτε όλο το άρθρο...

ΠΡΟΣΘΙΑ - ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑ

EPSON015Δείτε σε εικόνα, τα 7 τσάκρας και την πρόσθια και οπίσθια σχέση.

Δείτε όλο το άρθρο...

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΟΙΩΜΑ

EPSON004Δείτε το ενεργειακό ομοίωμα, τα δονητικά επίπεδα ενέργειας, το φάσμα συνειδητότητας κ.α.

Δείτε όλο το άρθρο...

Joomla templates by Joomlashine