ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΟΛΛΙΑΣ 1947-2018

Ο Γιώργος Κοντοκόλλιας ασχολήθηκε από την ηλικία των 18 ετών με θέματα της μεταφυσικής, παράλληλα με την εργασία του και παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και διαλέξεων με αντίστοιχη θεματολογία.

Η ανάγκη του για προσφορά στον κόσμο τον οδήγησε στις ενεργειακές θεραπείες, αλλά αυτό που τον τράβηξε περισσότερο ήταν το Ρέικι, κάνοντας θεραπείες σε ευρύ κοινό για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Μετέδιδε αυτή τη γνώση του Ρείκι προκειμένου να μάθει όσο το δυνατό περισσότερος κόσμος την τεχνική αυτή.

Καθώς οι θεραπευτικές ενέργειες του Ρέικι δίνονται από ανώτερα επίπεδα, πίστευε πως η γνώση και οι θεραπείες αυτής της τεχνικής έπρεπε να παρέχονται στον κόσμο αφιλοκερδώς.

Έχοντας επίγνωση πως το Ρέικι έχει πολύ βαθύτερες και μεταφυσικές ρίζες από τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται συνήθως, στα σεμινάρια του έδινε έμφαση σε αυτό τον τομέα, (στο γιατί γεννηθήκαμε και ποιός είναι ο σκοπός μας στην γη), ώστε να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να περάσουμε σε ανώτερη διάσταση.